Skip to main content
Report, 1977

Resultat av 1976 års täckdiknings-, bevattnings- och kalkningsförsök

Berglund, Gösta; Johansson, Waldemar; Eriksson, Janne; Linnér, Harry

Keywords

fältförsök; resultatsammanställning; hydroteknik; bevattning; täckdikning; dränering

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1977,
ISBN: 91-7088-774-8
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125441