Skip to main content
Report, 1977

Bevattning inom lantbruket 1976

Johansson, Waldemar; Klingspor, Per

Keywords

bevattning; bevattnad areal; vattenåtgång; Sverige; 1976

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1977,
ISBN: 91-7088-774-8
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125443