Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1977

Studier av de odlade jordarnas vattenhushållning : del II

Wiklert, Paul

Keywords

vattenhushållning; odlade jordar; enkelkornstruktur; aggregatstruktur; rotspärr

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1977,
ISBN: 91-7088-646-6
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125445