Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1976

Bevattningsföretagen och vattenlagen

Wikner, Åke

Keywords

vattenlagen; jordbruksbevattning; vattenuttag

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1976,
ISBN: 91-7088-622-9
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125452