Skip to main content
Report, 1976

Om dikningsintensiteten vid dränering av åkerjord

Berglund, Gösta; Håkansson, August; Eriksson, Janne

Keywords

dikesavstånd; bandförsök; skördekurva; markbärighet

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1976,
ISBN: 91-7088-619-9
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125453