Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1976

Resultat av 1975 års täckdiknings-, bevattnings- och kalkningsförsök

Berglund, Gösta; Johansson, Waldemar; Eriksson, Janne; Linnér, Harry

Keywords

fältförsök; försöksresultat; täckdikning; bevattning; kalkning

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1976,
ISBN: 91-7088-457-9
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125456