Skip to main content
Report, 1975

Resultat av 1974 års täckdiknings-, bevattnings- och kalkningsförsök

Berglund, Gösta; Johansson, Waldemar; Eriksson, Janne; Linnér, Harry

Keywords

fältförsök; försöksresultat; täckdikning; kalkning; bevattning

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1975,
ISBN: 91-7088-359-9
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125458