Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1975

Om dikningsintensiteten vid dränering av åkerjord : resultat av fältförsök med olika dikesavstånd : IV. Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län

Berglund, Gösta; Håkansson, August; Eriksson, Janne

Keywords

dikesavstånd; skördekurva; bandförsök; markbärighet

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1975,
ISBN: 91-7088-297-5
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125459