Skip to main content
Report, 1975

Erfarenheter av bevattningsmaskiner i praktisk drift

Andersson-Sundell, Gunilla; Karlsson, Ann-Britt; Linnér, Harry

Abstract

1974 års erfarenheter av bevattningsmaskiner har gett oss en uppfattning om hur de fungerar under svenska förhållanden. Eftersom maskinerna är relativt nya har de haft en del barnsjukdomar. I många fall har dessa åtgärdats på 1975 års modell. Det synes dock återstå on del att förbättra för att öka driftssäkerheten. Trots de brister som visat sig, har ägarna i stort sett varit nöjda med sina maskiner. De flesta fel och missöden har varit relativt små och hade inte behövt inträffa. Om försäljningsfirman haft tillräcklig erfarenhet att delge köparen. Då skador på mark och gröda, som man tidigare befara, har varit obetydliga. Det är endast på slamningsbenägna jordarter, som man haft en del problem med skorpbildning vid bevattning före uppkomst. I övrigt tycks den höga bevattningsintensiteten inte ha inverkat menligt på mark och gröda.

Keywords

bevattningsmaskiner; skorpa; bevattningsintensitet; mark; gröda

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1975,
ISBN: 91-7088-263-0
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125460