Skip to main content
Report, 1975

Tropiska jordars växthushållning

Karlsson, Ingrid; Eriksson, Janne

Published in


Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125461