Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1975

Tropiska jordar : tropiskt lantbruk

Karlsson, Ingrid; Eriksson, Janne

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1975,
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125462