Skip to main content
Report, 1974

Data om väderlek och agrohydrologiska förhållanden vid Uppsala 1931-1960 och Ultuna 1961-1973

Johansson, Waldemar

Keywords

väderlek; agrohydrologi; Uppsala; Ultuna; beräkningar

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1974,
ISBN: 91-7088-663-6
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125465