Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1974

Höjning av nivåerna vid lågvattenföring i Forsmarksåns vattensystem uppströms Lövstabruk : ett yttrande över ett yttrande

Bjerketorp, Anders

Keywords

Forsmarksån; lågvattenföring; Lövstabruk; yttrande; länsstyrelsen; värnförslag; minimiflöde

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1974,
ISBN: 91-7088-132-4
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125466