Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1974

Höjning av nivåerna vid lågvattenföring i Forsmarksåns vattensystem uppströms Lövstabruk : en preliminär utredning

Bjerketorp, Anders

Keywords

Forsmarksån; dämning; dämningskurvor; värnalternativ; vattenföring

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1974,
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125472