Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1974

Underhåll av vattendrag : III : kemisk vegetationsbekämpning

Andersson, Örjan

Keywords

vattenvegetation; kemisk bekämpning; dikesvegetation; preparat

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1974,
ISBN: 91-7088-050-6
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125475