Skip to main content
Report, 1974

Arbetsbehov, investering och årskostnader för olika bevattningssystem

Linnér, Harry; Sundell, Gunilla; Johansson, Waldemar

Keywords

bevattningssystem; kapacitet; arbetsbehov; investering; årskostnad

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1974,
ISBN: 91-7088-041-7
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125476