Skip to main content
Report, 1973

Resultat av 1972 års täckdiknings-, bevattnings- och kalkningsförsök

Håkansson, August; Johansson, Waldemar; Berglund, Gösta; Eriksson, Janne; Linnér , Harry

Keywords

täckdikning; bevattning; kalkning; fältförsök; försöksresultat

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1973,
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125503