Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1973

Envertikalsmetoder med flytar- eller flygelmätning för approximativ bestämning av flöde i små vattendrag : preliminärt förslag

Bjerketorp, Anders

Keywords

hydroteknik; flytarmätning; flygelmätning; vattenflöde; vattendrag

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1973,
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125507