Skip to main content
Report, 1973

Slamavsättning i släta och korrugerade dräneringsrör av plast

Berglund, Gösta

Keywords

slamavsättning; täckdikning; korrugerade plaströr; hydroteknik

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1973,
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125511