Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1973

Studier av arbetstiden vid ändbogsering av spridarledning

Andersson, Per-Olof; Rydén, Måns

Keywords

hydroteknik; ändbogsering; bevattning

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1973,
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125512