Skip to main content
Report, 1971

Bevattning

Eriksson, Janne

Keywords

bevattning; hydroteknik; tropiskt lantbruk

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1971,
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125515