Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1974

Energiutbyte inom lantbruket

Andersson, Örjan

Keywords

energiutbyte; jordbruksproduktion; energiåtgång; skörd; bevattning

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1974,
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

UKÄ Subject classification

Soil Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125523