Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1974

Kyrkogårdsdränering : uppgifter med kommentarer för övningskurs för landskapsarkitektstuderande

Bjerketorp, Anders

Keywords

dränering; kyrkogård; landskapsarkitektur

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1974,
ISBN: 91-7088-073-5
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

UKÄ Subject classification

Soil Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125524