Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1973

Undersökning av olika typer av filter vid dränering

Eriksson, Janne

Keywords

filter; dränering; fältförsök; singel; glasull; grus

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1973,
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Lantbrukshögskolan

UKÄ Subject classification

Soil Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125525