Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1972

Resultat av 1971 års täckdiknings-, bevattnings- och kalkningsförsök

Håkansson, August; Johansson, Waldemar; Berglund, Gösta; Eriksson, Janne

Keywords

fältförsök; försöksresultat; täckdikning; bevattning; kalkning

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1972,
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125528