Skip to main content
Report, 1973

Studier av arbetstiden för olika bevattningssystem

Kristiansson, Lars; Sundell, Gunilla

Keywords

arbetstid; bevattningssystem; tidsstudier; spridarsystem

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1973,
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125529