Skip to main content
Report, 1971

Kalkens inverkan på jordens struktur

Berglund, Gösta

Keywords

kalk; jordbruksmark; fri kalk; kolsyrabunden kalk; markstruktur

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1971,
Publisher: Institutionen för lantbrukets hydroteknik, Lantbrukshögskolan

UKÄ Subject classification

Soil Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125535