Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1971

Resultat av 1970 års täckdikningsförsök och bevattningsförsök

Håkansson, August; Berglund, Gösta; Eriksson, Janne; Johansson, Waldemar

Keywords

bevattning; täckdikning; fältförsök; försöksresultat

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1971,
Publisher: Institutionen för lantbrukets hydroteknik, Lantbrukshögskolan

UKÄ Subject classification

Soil Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125536