Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1991

Värdeandelar : hur kan medlemmarna få del i kooperativa företags värdetillväxt?

Nilsson, Jerker

Abstract

Hur kan medlemmarna få del i kooperativa företags värdetillväxt? Det är en högaktuell fråga inom lantbrukskooperationen i dessa år. I denna rapport presenteras ett förslag till en åtgärd, som kan bidra till att problemet löses. Förslaget innebär inrättande av en ny typ av medlemsanknutna konton, till vilka delar av företagens årsöverskott föres, fördelade i proportion till medlemmarnas samhandel med företaget. Medlemmarna får värdeandelar.

Keywords

Lantbrukskooperation; Värdeandelar; Finansieringsinstrument

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekonomi
1991,
Publisher: Institutionen för ekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125547