Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1988

Om metoder att med utgångspunkt från bindningskurvan beräkna den kapillära ledningsförmågan

Andersson, Sigvard

Keywords

bindningskurva; kapillär ledningsförmåga

Published in

Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics
1988,
ISBN: 91-576-3411-4
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125552