Skip to main content
Report, 1987

Markytesjunkning efter avvattning

Bjerketorp, Anders; Axelson, Ulf

Keywords

Markytesjunkning; Avvattning; Emådalen

Published in


ISBN: 91-576-3287-1
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125560