Skip to main content
Report, 1995

Dimensionering av naturlig ventilation

Ehrlemark, Anders

Abstract

Med begreppet "naturlig ventilation" avses ventilation som orsakas av skorstenseffekten eller av vindpåverkan. De grundläggande ventilationstekniska principerna är de samma både för naturlig och mekanisk ventilation i såväl isolerade som oisolerade hus. Skillnaden är att de naturliga drivkrafterna är svagare och svårare att kontrollera än de drivkrafter som alstras av fläktar. En väl fungerande naturlig ventilation kan därför inte åstadkommas genom "teknisk råstyrka" utan måste bygga på ett intelligent utnyttjande av naturkrafterna. Detta kan åstadkommas genom en omsorgsfull dimensionering, utformning och skötsel av anläggningen.

Keywords

naturlig ventilation; dimensionering; skorstenseffekt; vindventilation; självdragsventilation; beräkning; vindhastighet

Published in

Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik
1995,
Publisher: Institutionen för lantbruksteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125571