Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1994

Gödselbäddars volymtillväxt i stallar för nöt, svin och häst

Bengtsson, Lennart; Sällvik, Krister

Abstract

Projektet syftade primärt till att ge underlag för rekommendationer för hur stora lagringsutrymmen för olika typ av gödsel som behövs när kor och svin hålls i system med olika typer av ströad yta och gödselbädd. Beroende på system bildas enbart gödselbädd eller gödselbädd och utskrapad flytgödsel. För att kunna härleda produktionen av gödselbädd, direkt utskrapad gödsel, samt volymer i omlagrad gödsel i stuka genomfördes en omfattande datainsamling i gödselbäddar från olika djurslag och produktionssystem. Även en omfattande litteraturstudie genomfördes.

Keywords

Djupströ; ströbädd; höjdtillväxt; tid; mjölkkor; köttdjur; grisar

Published in

Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik
1994,
Publisher: Institutionen för lantbruksteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125579