Skip to main content
Report, 1988

Termisk ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor

Nyström, Per; Svensson, Sven-Erik

Abstract

Denna rapport behandlar försök med termisk ogräsbekämpning (värme) på olika typer av hårdgjorda ytor. Omfattande försök har utförts i 7 kommuner för att studera ekonomi, teknik och bekämpningsresultat. Försöken omfattar traktorburna, hjulburna och handburna brännarutrustningar. För att nå bra resultat: på grusytor krävs minst 7 behandlingar pet år till en kostnad av 1.12 - 2.70 SEK per kvadratmeter. På stenbelagda ytor räcker det med minst 5 behandlingar till en årskostnad av 0.80-1.95 SEK per kvadratmeter. Spännvidden i kostnad beror på typ av utrustningar. Kostnaden för termisk ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor är 50-100 % högre jämfört med kemisk bekämpning. Jämfört med andra icka-kemiska metoder är dock kostnaden 2-3 gånger lägre.

Keywords

ogräsbekämpning; värme; ytmaterial; ekonomi; teknik; urbana ytor; termisk ogräsbekämpning; grusyta; plattbeläggning; stenbeläggning; kantsten

Published in

Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik
1988,
ISBN: 91-576-3319-3
Publisher: Institutionen för lantbruksteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125639