Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1987

Laboratorie- och fälttest av Micromax rotationsspridare

Johansson, Anders

Keywords

appliceringsteknik; sprutteknik; rotationsspridare

Published in

Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik
1987,
ISBN: 91-576-3252-9
Publisher: Institutionen för lantbruksteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125643