Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1994

NJF - TEKNIK - 93 : teknik för uthålligt lantbruk

,

Abstract

Detta det femte NJF-TEKNIK-mötet i NJF Sektion VIIs regi samlade 104 deltagare. (DK 15 st, IS 3 st, N 22 st, S 40 st, SF 24 st) Teknikmöten ingår som fasta möten i NJF Sektion VIIs seminarieprogram. Teknikmötena påbörjades 1988 i Halmstad och har redan etablerat en fast mötestid för nordens lantbruksforskare och -tekniker i vecka 45. Årets teknikmöte omfattar tre parallellseminarier. I denna rapport återfinnes de föredrag som avgivits till seminarierna av respektive författare. Samanfattningar av föredragen på Engelska publiceras i NJFs tidskrift. Denna rapport har tillsänts samtliga nordiska bibliotek samt lantbruksbibliotek i Estland, Lettland och Litauen.

Keywords

lantbruk

Published in

Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik
1994,
Publisher: Institutionen för lantbruksteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125664