Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1989

Gyttjejordar, deras sammansättning och egenskaper

Berglund, Kerstin; Miller, Urve; Persson, Jan

Keywords

Gyttjejord; Sammansättning

Published in

Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics
1989,
ISBN: 91-576-3777-6
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125665