Skip to main content
Report, 1986

Kemisk vattenkvalitet vid bevattning. Vägledning för bedömning av kemisk vattenkvalitet vid bevattning

Kreuger, Jenny; Håkansson, August

Keywords

Kemisk vattenkvalitet; Bevattning; Vägledning

Published in


ISBN: 91-576-2759-2
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125670