Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1993

Kostnader för bevattning och möjligheter till ett hållbart vattenutnyttjande

Joel, Abraham; Wesström, Ingrid

Keywords

Bevattning; Vattenutnyttjande

Published in

Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics
1993,
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125672