Skip to main content
Report, 1988

Rotmiljö för vedartad växtlighet

Karlsson, Ingrid; Gustafsson, Eva-Lou

Keywords

Rotmiljö; Vedartad växtlighet; Markundersökning

Published in


ISBN: 91-576-3465-3
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125673