Skip to main content
Report, 1995

Simulering av vattenbalans för energiskog på en torvmark

Nabieian, Farid

Keywords

vattenbalans; energiskog; torvmark

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1995,
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125675