Skip to main content
Report, 1994

SOILN model

Eckersten, Henrik; Jansson, Per-Erik; Johnsson, Holger

Keywords

SOILN; manual; N-flows; agricultural soils; model

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1994,
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125709