Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1993

PLOTPF : user´s manual

Jansson, Per-Erik

Keywords

PLOTPF; pF-curve; manual; computer program; SOIL model

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1993,
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125712