Skip to main content
Report, 1989

Vattningsbehov och näringstillförsel


Keywords

bevattning; näringstillförsel; markfuktighet; gröda; växtnäringsutnyttjande; NJF; grönsaker; jordbruksgrödor; seminarium

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1989,
ISBN: 91-576-3950-7
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125718