Skip to main content
Report, 1985

Förluster av kväve och fosfor runt Ringsjön

Gustavsson, Arne; Brink, Nils; Ivarsson, Kjell; Tomassen, Berit; Wiksten, Björn; Lindgren, Christina; Wahlberg, Margaretha; Kreuger, Jenny; Ulén, Barbro

Abstract

Den första uppsatsen i detta nummer av Ekohydrologi är en delrapport från projektet Närsaltförluster från åker runt Ringsjön. Den andra uppsatsen är en delrapport från projektet Odlingsåtgärders inverkan på vattnets kvalitet. Den tredje och fjärde uppsatsen gäller projektet Regional undersökning av dräneringsvatten och dricksvatten i Uppland. Undersökningen har gjorts i samarbete med Fyrisskolan i Uppsala. Den femte uppsatsen är slutrapport för projektet Utlakning och avrinning av bekämpningsmedel. Den sjätte uppsatsen är slutrapport om projektet Yttransport av bekämpningsmedel cyanazin.

Keywords

kväve; fosfor; bekämpningsmedel; växtnäringsläckage; växtnäringsförlust; dricksvatten

Published in

Ekohydrologi
1985,
ISBN: 91-576-2317-1
Publisher: Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125719