Skip to main content
Report, 1990

Insådd fånggröda: effekter på utlakning av växtnäringsämnen. - Insådd fånggröda: effekter på utlakning av kväve. - Avrinning och växtnäringsförluster från JRK:s stationsnät på åkermark

Lewan, Lisbet; Johansson, Holger; Wall Ellström, Solweig

Abstract

De två första uppsatserna i detta nummer av Ekohydrologi rör insådd fånggröda som dämpare av kväveutlakningen på lätta jordar i södra Sverige. Den tredje uppsatsen är en årsrapport för år 1988/89 rörande avdelningens verksamhet inom JRK "Jordbrukets recipientkontroll".

Keywords

kväveutlakning; kväve; växtnäringsläckage; växtnäring; avrinning; växtnäringsförlust

Published in

Ekohydrologi
1990,
Publisher: Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125727