Skip to main content
Report, 1992

7:e regionala lantbrukskonferensen för norra Sverige den 17-18 mars 1992, Umeå


Keywords

konferensrapport; lantbruk

Published in

Röbäcksdalen meddelar
1992,
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125738