Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1992

Vägar för export till EG-marknadsbarriärer/"marknadsdatabas" : rapport från Öjebyn-projektet

Lindström, Lennart

Keywords

marknad

Published in

Röbäcksdalen meddelar
1992,
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Business Administration
Animal and Dairy Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125739