Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1993

Lantbruksväxternas övervintring, teorier och testmetoder

,

Keywords

övervintring

Published in

Röbäcksdalen meddelar
1993,
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Plant Biotechnology
Agricultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125741