Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1993

Odlingstekniska försök avseende skördetid, gödsling och produktkvalitet samt sortförsök i rörflen(Phaláris arundinacea L.)till biobränsle och fiberråvara 1991/92-1992/93.

Lomakka, Lennart; Johansson, Waldemar

Keywords

Bioenergi; odlingsteknik

Published in

Röbäcksdalen meddelar
1993,
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125742